Særlig fast skat i tilfælde af at udlænding bliver skat bosat i Italien.

  1. Home
  2. / Særlig fast skat i tilfælde af at udlænding bliver skat bosat i Italien.
14.10.2018

Den sidste italienske regering har oprettet et fastskattesystem for personer, der tidligere ikke har været skattepligtige i Italien, og som overfører deres skatteophold til Italien.

På grundlag af en sådan ny skattelov betaler den enkelte (i stedet for almindelig skat) en fast erstatningsafgift på 100.000 EUR om året på al deres ikke-italienske indtægter.

I henhold til den nye flatskatteordning omfatter udenlandsk indkomst, der er genstand for den faste skat:

- Beskæftigelsesindkomst

- Lejeindtægt

- Kapitalindkomst

- Selvstændig indkomst

- Selskabsindkomst (med eller uden fast driftssted)

-          Anden indkomst

Selvom skatteafgørelser er fakultative, foreslår vi at overveje, om de på forhånd skal kontrollere, at de opfylder kravene til fastskattesystemet med en officiel skattelovgivning til Skatteforvaltningen.

Hvis du ikke prognostiserer at flytte arbejdsaktiviteter i Italien (i så fald har du brug for særlig arbejdstilladelse), men du kan nemt flytte din bopæl til Italien og holde dine forretningsaktiviteter i udlandet. Visum til Residenza Elettiva kan udfyldes.

Valgfrit opholdstilladelse giver mulighed for indrejse i Italien med henblik på at leve for udlændinge, der har til hensigt at etablere ophold i vores land og for at kunne støtte sig uden at skulle arbejde.

Udlændingen må kun give tilstrækkelige og dokumenterede forsikringer om tilgængeligheden af ​​boliger, der skal vælges som opholdssted, og rigelige økonomiske ressourcer, selvstyrende, stabile og regelmæssige, som vi med rimelighed kan antage kontinuiteten i fremtiden.

Disse ressourcer (ikke mindre end 35.000 EUR pr. Familie) skal komme fra ejerskab af store indkomster, besiddelse af fast ejendom, ejerskab af stabil forretningsvirksomhed eller andre kilder end beskæftigelse.

Endnu mindre børn og voksne børn, der lever sammen med og på bekostning af familieindehaveren, kan udstedes et lignende visum, forudsat at ovenstående økonomiske muligheder betragtes som passende for sidstnævnte.

Især hvis du har brug for visum til ægtefællen, skal månedsindkomsten øges med mindst 20%. Stigningen vil være mindst 5% for hvert barn, for hvilket du ansøger om visum.

Vi understreger, at det som fastsat i forordningerne er verifikation af kravene helt efter ambassadens skøn.

Antal resultater: 191