Kan udlændinge købe ejendomme i Italien?

  1. Home
  2. / Kan udlændinge købe ejendomme i Italien?
31.05.2018

Vi bliver ofte spurgt, om ikke-italiensk beboer kan købe ejendom her i Italien.

Udlændinge kan købe i Italien både bolig- og erhvervsejendomme i overensstemmelse med gensidighedskrav (condizione di reciprocità), dvs. hvis italienske statsborgere kan købe i deres hjemland, kan borgerne i dette land købe ejendomme i Italien. Denne betingelse findes også i mellemstatslige aftaler mellem lande om gensidig beskyttelse af investeringer. Du kan se om dit land er en betingelse for gensidighed på følgende link

http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Stranieri/Elenco_Paesi.htm

Antal resultater: 194