Hvad er processen med at købe ejendom i Italien?

  1. Home
  2. / Hvad er processen med at købe ejendom i Italien?
31.05.2018

Køb skal opdeles i følgende trin:

- Proposta d'acquisto - Købsforslag med betaling af bekræftende depositum (5-10% af aftalt salgspris), hvilket bekræfter forslagets alvor.

- Contratto preliminare - Forhåndsaftale med nedsættelse af prisen (20-30% af den aftalte pris)

- Rogito - den endelige salgskontrakt hos notaren med betaling af balanceprisen.

Antal resultater: 211