Hvilke dokumenter skal sælgeren give under salg af ejendomme i Italien?

  1. Home
  2. / Hvilke dokumenter skal sælgeren give under salg af ejendomme i Italien?
31.05.2018

- Certificeret kopi af Titelakt

- Hvis der efter forfaldsdatoen blev foretaget ændringer i ejendommen, skal du give kommunale tilladelser (byggetilladelse)

- Kopi af certifikatet for levestandard (Certato di Agibilità)

- Original af overensstemmelseserklæringer for elektrisk, VVS

  og gas eller kommunikere planternes manglende overholdelse med gældende lovgivning

- Kopi af ejerlejlighed regler

- Den kadastrale grundplan

- Energicertificering.

Antal resultater: 206